Technická správa

(pouze na území města Praha)

Prohlídky

 • provádění technických prohlídek domu 1x za měsíc
 • zajištění úklidu domu, dvora nebo zahrady, kontrola kvality těchto služeb
 • zajištění montáže a výměny poměrových měřidel
 • provádění běžných oprav a údržby budovy
 • opravy a rekonstrukce společných částí domu i bytů
 • vypracování plánu revizí a kontrol technického zařízení dle zákona včetně oprav po revizích

Komunikace

 • veškerá komunikace s majiteli a nájemníky za technické oddělení
 • evidence a zapracování změn uživatelů jednotek (změna počtu osob v bytě) – společně s ekonomickým oddělením

Výstupy

 • zhodnocení celkového stavu nemovitosti
 • předkládání návrhů na opatření vedoucí k opravám v domě za účelem odvrácení havárie
 • zajištění oprav a rekonstrukcí společných částí domu i bytů
 • komunikace s nájemníky, drobné opravy v bytech

Havarijní servis

 • zajištění nonstop havarijního servisu 

Dokumentace

 • správa a vedení technické dokumentace
 • vedení technické evidence budov, bytových a nebytových jednotek, případně, pokud je k dispozici, tak projektové (stavební) dokumentace k nemovitosti
 • vedení pasportů k jednotlivým jednotkám (pokud jsou pasporty vedeny)

Ostatní

 • vyplnění předávacího protokolu, příprava nájemní smlouvy, přepis energií
 • předávání i přebírání bytů, kontroly stavu bytu při skončení nájmu, sepsání závad na předávací protokol
 • zhodnocení stavu bytu po ukončení nájmu, řešení oprav, vyčíslení škod
 • vyúčtování nájemci, vrácení jistoty nájemci (celé nebo částečné po započtení škod)
 • zajištění odečtů energií a médií v bytových a nebytových jednotkách
 • klíče od vchodů a dalších místností
 • obstarání dalších klíčů
 • přidělení klíčů příslušným osobám na základě předávacího protokolu
 • odečty měřidel a příprava podkladů pro rozúčtování těchto nákladů na nájemníky
 • nahlašování škod pojišťovně, řešení škodní události

Realizace technické správy

Ukázka zásahů před a po

Nahoru