Ekonomická správa

Služby ekonomické správy nabízíme díky online přístupu k vašim datům, po celé ČR.

Evidence

 • vypracování předpisů plateb za služby
 • evidence došlých faktur a nákladů za služby
 • evidence dlužníků, zasílání upomínek, aktivní vymáhání pohledávek (telefonické a e-mailové upozorňování)
 • zajištění právního servisu vymáhání pohledávky

Domsys

 • evidence a zapracování změn uživatelů jednotek (změna počtu osob v bytě)
 • nastavování výše záloh na služby
 • kontakty na nájemníky a dodavatele služeb
 • potvrzení pro nájemníky (úřad práce, cizinecká policie)
 • evidování veškerých došlých dokladů včetně příloh
 • nahrávání dodavatelských smluv, daňových dokladů, nájemních smluv a jejich dodatků, revizních zpráv apod.
 • evidence nájemních smluv, předávacích protokolů, dodatků i v listinné podobě

Platby

 • nastavování trvalých příkazů pro úhradu pravidelně se opakujících plateb 
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků plynoucích z ročního vyúčtování služeb
 • kontrola portálu PRE, PPAS a PVK
 • zajištění veškerých plateb (daň z příjmů, daň z nemovitosti, platby dodavatelům)

Komunikace

 • zajištění komunikace s nájemníky za ekonomické oddělení
 • zajištění komunikace s majiteli nemovitosti za ekonomické oddělení (reporty majitelům, zprávy o správě nemovitosti, dlužnících apod.)

Dokumenty

 • kontrola doby platnosti nájemní smlouvy, sepsání dodatku
 • aktualizace vzoru nájemní smlouvy
 • tvorba evidenčních listů k jednotce, změny evidenčních listů, distribuce EL nájemníkům

Vyúčtování

 • vytvoření vyúčtování služeb (v případě vyúčtování služeb tepla a teplé vody převezmeme údaje od externího rozúčtovatele)
 • distribuce vyúčtování nájemníkům
 • řešení případných reklamací a dotazů plynoucích z ročních vyúčtování (mimo služby vyúčtované externím rozúčtovatelem)
 • informace majitelům o výsledku vyúčtování
 • nastavení optimálních záloh na služby nájemníkům na základě výsledku vyúčtování

Realitní činnost

 • příprava nemovitosti na pronájem
 • analýza aktuální tržní ceny pronájmu s přihlédnutím ke stavu bytu/nemovitosti
 • pronájem nemovitosti - zajištění a prověření nového nájemníka
 • zajištění podpisu nájemní smlouvy
 • zajištění převodu mědií (plynu, elektřiny atd.) na nového nájemníka
 • převzetí a předání nemovitosti nájemníkovi
Nahoru